Hướng dẫn lựa chọn kích cỡ và lắp đặt hệ thống ống uPVC

Mối dán keo PVC

 

        

1. Ống phảI được cắt nhẵn và vuông góc với đường tâm. Mài vát 45  đầu ống để tránh lớp keo bị cạnh sắc của ống đẩy  ra ngoài.

 

2. Vạch dấu chiều dài cần ghép dán  trên đầu  trơn của ống. Vạch dấu dùng để kiểm tra trong quá trình lắp dán ghép.

 

3.  Làm  sạch  bề mặt  tiếp  xúc  cần  ghép  dán  bằng vải mềm.

 

4. Dùng chổi bôi đều lớp keo PVC Tiền Phong lên toàn bộ bề mặt của ống cần dán ghép và mặt trong của đầu nong  trong  thời gian ngắn nhất.

5. Đẩy nhanh đầu ống vào đầu nong cho tới khi vạch dấu chạm mặt đầu của đầu nong. Cố định cho tới khi mối ghép ổn định.

 

 

 

 

KEO DÁN ỐNG PVC

 

Quy cách ống 21÷48 60÷90 110÷140 160÷225 250÷355 400÷500
Lượng keo (gr/mối dán) 1÷2.5 3÷7 10÷15 20÷35 42÷82 105÷160

 

 

Mối ghép zoăng PVC

 

             
                     

1.  Làm  sạch bề mặt ngoài của ống  (không được  sử dụng dầu hoặc mỡ). Mép ống phải được mài vát 15 trước khi  lắp.

 

2. Làm sạch bề mặt trong của phần lắp zoăng.

 

              
3. Kiểm tra zoăng. Lắp zoăng vào rãnh theo hướng dẫn trên hình vẽ.  

4. Vạch dấu lên bề mặt ngoài phần đầu ống cần lắp ghép có chiều dài  theo  tiêu chuẩn.

 
5. Dùng chất làm trơn của Tiền Phong quét lên bề mặt trong của  zoăng.  

6. Quét chất làm trơn lên bề mặt ngoài của ống.

   
7. Dùng dụng cụ đẩy đầu ống vào rãnh zoăng cho tới khi mặt đầu của phần chứa zoăng nằm trong giới hạn của vạch dấu.